Glasfusing

Att smälta samman glas är inte någon ny företeelse i världen. Redan de gamla egyptierna använde sig av tekniken och då, som nu, skapades de mest underbara ting.

Tekniken glasfusing innebär att du arbetar med kallt planglas istället för som t.ex. vid glasblåsning där du arbetar med varmt glas i en hytta.

Glasfusing är det som ofta kallas laminering, oblåst eller ugnsformat glas. Fuse betyder på engelska sammansmälta och det är precis det man gör. Man lägger olika glasbitar i mönster och lager och sedan smälter man samman detta till en enhet i en speciell ugn.

Arkeologiska fynd från Egypten visar att man redan för 4000 år sedan, hade utvecklat stor skicklighet i att smälta samman glas till bilder och mönster. Egyptierna och romarna var de som var mest skickliga och glashantverkarna stod högt i rang och själva processen hölls hemlig. Vackra föremål från tiden år 2000 – 500 före Kr. finns på museum bl.a. på Corning Museum of Glass i staten New York, USA.

Från år 500 och fram till tidigt 1900-tal finns det endast ett fåtal föremål bevarade i glasfusing. Tekniken glömdes mer eller mindre bort. Under renässansen i Europa genomgick glastillverkningen sin största utveckling någonsin och då framförallt eftersträvades en större kunskap i att blåsa glas. Glasfusingen återupptäcktes i USA så sent som på 1940-talet. Nu har tekniken fått ett nytt genombrott och det finns många glaskonstnärer som arbetar med denna teknik. Även i Sverige blir den mer och mer känd.

Det finns fyra huvudtyper av glas som används inom glasfusing: Transparent glas som är genomskinligt och finns i många färger samt ofärgat. Opakt glas är färgstarkt och ogenomskinligt. Iridiserat glas kan vara antingen transparent eller opakt men har ett ytskikt av tenn som gör att ytan ser regnbågsskimrande ut. Dichroiskt glas har ett skikt av gnistrande metalloxider såsom titan, silikon eller magnesium, det kan ändra färg när man tittar på det från olika vinklar.